By uzyskać kwalifikacje językowe wymagane do nauczania języka angielskiego, proponujemy nauczycielom przedszkoli udział w opracowanym specjalnie dla tej grupy zawodowej kursie języka angielskiego, przygotowującym do zdania egzaminu Cambridge English: First (First Certificate in English FCE).

W zależności od stopnia opanowania języka przez kandydatów (poziom A1, A2 lub B1) zaplanowano utworzenie grup o zróżnicowanej ilości godzin (360, 240 lub 120 godzin lekcyjnych). W celu określenia poziomu językowego kandydatów przeprowadzony zostanie bezpłatny test diagnozujący.

Odpłatność za kurs dokonywana będzie w miesięcznych ratach. Cena kursu obejmuje materiały dodatkowe, wsparcie merytoryczne oraz napoje w przerwie kawowej.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, 2 razy w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne (w zależności od poziomu), w siedzibie naszej szkoły.

Zapraszamy!