Rok szkolny w Success School rozpoczyna się 14 września 2020.

Cennik i zniżki w roku szkolnym 2020/2021

* RABATY RODZINNE:

W przypadku zapisania się na kurs kilku członków jednej rodziny (z jednego gospodarstwa domowego):

➡️ druga osoba otrzymuje: 100 zł zniżki*/**

➡️ trzecia osoba otrzymuje 300 zł zniżki */**

➡️ czwarta osoba otrzymuje 600 zł zniżki */**

*zniżki dotyczą zajęć na kursach rocznych, w grupach min. 4-osobowych i odliczana jest w ostatniej racie.

** zniżki nie sumują się (wybór jednej)

* INNE RABATY:

➡️ przy wpłacie za cały rok z góry – zestaw podręczników gratis. 

* TERMINY ORAZ CENY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wszystkie ceny są cenami brutto.

Cena NIE obejmuje podręcznika (wpłata przy pierwszej racie – 120 zł).

nazwaliczba godzin9 rat10 rat
TEDDY EDDIE 3/4 LATA33 x 45 min
1x w tygodniu
130 zł
TEDDY EDDIE 5/6 LAT60 x 45 min
2x w tygodniu
170 zł
KLASA 1- 7 SP65 x 60 min
2x w tygodniu
190 zł
EGZAMIN
8-klasisty
60 x 60 min
1x w tygodniu
2x w tygodniu
190 zł
KLASA LO32 x 120 min
1x w tygodniu
190-200 zł

* HARMONOGRAMY ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

(dostępny we wrześniu 2020)

FORMY PŁATNOŚCI: do 10 dnia każdego miesiąca

  • przelewem na konto:

mBank, nr. konta: 52 1600 1462 1832 8499 9000 0001
W tytule przelewu prosimy podawać: imię, nazwisko i adres słuchacza

  • gotówką w szkole.

ZASADY PŁATNOŚCI:

Ceny zostały elastycznie dostosowane do Twoich możliwości, można więc dokonywać ich w następujący sposób:

  • w ratach miesięcznych ( 8 lub 10 ratach)
  • w 2 ratach semestralnych
  • jednorazowo za cały kurs

W przypadku nie zebrania dostatecznej ilości uczestników (6 osób) bądź zmniejszenia się liczebności grupy w trakcie trwania kursu szkoła może odwołać kurs lub podwyższyć opłaty za kurs.

HARMONOGRAM OPŁAT:

Płatność w 2 ratach:

  •  I rata do 10-go października
  •  II rata do 10-go lutego

Płatność w 10 ratach:

  •  I – X rata do 10-go każdego miesiąca

Płatność za lekcje indywidualne: z góry za miesiąc.