Już na początku szkoły średniej powinniśmy pomyśleć o dobrze zdanej maturze z jednoczesnym podejściem do egzaminu Cambridge (FCE, CAE). Dobrze zdana matura to otwarte drzwi do renomowanych polskich uczelni, natomiast zdany egzamin Cambridge to otwarte drzwi do uczelni zagranicznych, instytucji i pracodawców na całym świecie!