Naszym celem jest poszerzenie wiedzy językowej w stosunku do programu oferowanego w szkole. Kładziemy duży nacisk na umiejętność mówienia co sprawia, że nauka języka przestaje być kolejnym przedmiotem.